กลุ่มฟินเทค Ant Group เปิดตัวโมเดล AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI สำหรับสายการเงินโดยเฉพาะ ซึ่ง Ant เรียกว่า Financial LLM โดยมาพร้อมกับแอพพลิเคชันทางการเงินที่ใช้โมเดลดังกล่าวคือ Zhixiaobao 2.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าบุคคล และ Zhixiaozhu 1.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน


กลุ่มฟินเทค Ant Group เปิดตัวโมเดล AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI สำหรับสายการเงินโดยเฉพาะ ซึ่ง Ant เรียกว่า Financial LLM โดยมาพร้อมกับแอพพลิเคชันทางการเงินที่ใช้โมเดลดังกล่าวคือ Zhixiaobao 2.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าบุคคล และ Zhixiaozhu 1.0 ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน

โดย Zhixiaobao 2.0 จะเข้ามาช่วยทั้งการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน การกระจายสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ทางการเงิน ขณะที่ Zhixiaozhu 1.0 จะมาช่วยในงานการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อ่านบทวิเคราะห์การลงทุน ประเมินโอกาสทางการลงทุน และช่วยสร้างเนื้อหาบทวิเคราะห์

Ant บอกว่าการทำงานของ GenAI สำหรับงานด้านการเงินนี้จะเน้นที่ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องรู้ การอ่านบทวิเคราะห์ การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด ตลอดจนทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของบุคคล และการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ

Wang Xiaohang รองประธาน Ant Group บอกว่า LLM สำหรับงานทั่วไปนั้นนำมาปรับใช้กับสายการเงินได้ยาก จึงจำเป็นต้องสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่องานด้านการเงินโดยเฉพาะ เพราะมีทั้งขอบข่ายความรู้เฉพาะ ตลอดจนข้อจำกัดตามระเบียบ

ที่มา: Ant Group

No Description

Leave a Comment