การศึกษาญี่ปุ่นเจอวิกฤต เมื่อครูโรงเรียนรัฐลาออกสูงเป็นประวัติการณ์จากปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากชั่วโมงทำงานยาวนานแถมคนไม่พอ


แวดวงวิชาการของญี่ปุ่นตกเป็นประเด็นที่น่าวิตก เนื่องจากครูโรงเรียนรัฐจำนวนมากลาออกด้วยปัญหาสุขภาพจิตที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบว่าปีการศึกษา 2021 ลาออก 953 คน โดยอ้างถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต เพิ่มขึ้น 171 คน จากการสำรวจในปี 2018 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

การเจาะลึกลงไปในตัวเลขเผยให้เห็นปัญหาที่แพร่หลายในทุกระดับการศึกษา โดยครูโรงเรียนประถมศึกษารายงานการออกจากโรงเรียนเป็นจำนวน 571 คน (เพิ่มขึ้น 114 คนจากการสำรวจครั้งก่อน) 277 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มขึ้น 35 คน) และ 105 คน จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มขึ้น 22 คน) ตัวเลขทั้งหมดนี้อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์

 

ความรุนแรงของสถานการณ์ได้รับการตอกย้ำจากการสำรวจที่พบว่า ครูโรงเรียนรัฐบาลจำนวน 5,897 คน ขอลาหยุดเนื่องจากปัญหาทางจิตใจในปีการศึกษาเดียวกัน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • ปฏิวัติการสอน! โรงเรียนในสหรัฐฯ พลิกสถานการณ์ ‘ขาดแคลนครู’ ด้วยการกำหนดให้เรียนเพียง 4 วันต่อสัปดาห์
  • กทม. ให้โรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง หารือกันภายใน ประเด็นใส่ชุดไพรเวต 1 วันต่อสัปดาห์-ทำสี ไว้ทรงผม ย้ำห้ามครูตัดผมนักเรียน หากฝ่าฝืนถูกลงโทษ
  • แน่ใจนะ! เมื่อ ChatGPT ไม่ใช่ตัวโกง แต่เป็นตัวเอกที่จะปฏิวัติวงการการศึกษาที่บรรดาคุณครูไม่จำเป็นต้องกลัว?

 

ผู้ร้ายที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากการวิเคราะห์ของกระทรวงคือชั่วโมงการทำงานอันยาวนาน ความต้องการที่ไม่หยุดยั้งของงานไม่เพียงกระตุ้นการลาออกของครูในปัจจุบัน แต่ยังขัดขวางผู้มาใหม่ที่มีศักยภาพในอาชีพนี้ด้วย ซึ่งอัตราการออกจากงานที่เพิ่มขึ้นประกอบกับความสนใจในวิชาชีพครูที่ลดน้อยลง ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการฉุกเฉิน

 

เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ กระทรวงกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับครู และการพิจารณาให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจำนวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระ

 

ที่น่าสนใจคือนอกจากครูเกือบ 1,000 คน ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตแล้ว ผลสำรวจยังระบุสาเหตุอื่นๆ ของการลาออก เช่น ครู 4,000 คน เปลี่ยนบทบาทไปทำงานคณะกรรมการการศึกษา ในขณะที่เหตุผลทางครอบครัวกระตุ้นให้ 2,913 คน ลาออก

 

ท่ามกลางแนวโน้มที่น่าตกใจเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเล็กน้อย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022 ระบุว่าเยาวชนกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทของนักการศึกษา ขณะนี้มีกลุ่มที่อายุต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็น 20.2% และ 17.3% ของบุคลากรผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งก่อน ในทางกลับกันครูที่อายุ 50 ปีขึ้นไปกลับลดลง

 

ขณะที่อายุเฉลี่ยของครูระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ที่ 42.1 ปี ลดลง 0.5 ปี และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 43.0 ปี ลดลง 0.6 ปี

 

อ้างอิง:

  • https://japantoday.com/category/national/teachers-quitting-for-mental-health-reasons-hit-record-high-in-japan?

The post การศึกษาญี่ปุ่นเจอวิกฤต เมื่อครูโรงเรียนรัฐลาออกสูงเป็นประวัติการณ์จากปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากชั่วโมงทำงานยาวนานแถมคนไม่พอ appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment