การไฟฟ้านครหลวงลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 66 เหลือ 20.48 สตางค์ต่อหน่วย


วันนี้ (14 ตุลาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้หารือกับผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยเร่งด่วน ซึ่ง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ตอบรับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบปรับลดค่า Ft ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 เป็นอัตรา 20.48 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

รัดเกล้ากล่าวว่า สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน 2566 MEA จะดำเนินการ ดังนี้ 

 

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนต่างค่า Ft ของเดือนกันยายนไปหักลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือนตุลาคมนี้ต่อไป 
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป MEA จะปรับยอดชำระด้วยค่า Ft ใหม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

 

“การลดค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน นอกจากการลดค่าไฟฟ้าแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาลยังได้ลดค่าน้ำมัน ซึ่งตลอดระยะ 1 เดือนที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชน” รัดเกล้าย้ำ

Economic Forum 2023


Leave a Comment