กูเกิลประกาศฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงของคนพิการ ในวัน Global Accessibility Awareness Day (GAAD) เมื่อวานนี้ 18 พฤษกาคม


กูเกิลประกาศฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงของคนพิการ ในวัน Global Accessibility Awareness Day (GAAD) เมื่อวานนี้ 18 พฤษกาคม

ฟีเจอร์เด่นคือการใช้ AI ช่วยดูภาพแล้วบรรยายออกมาเป็นข้อความเสียงให้คนตาบอดฟัง ตัวอย่างที่นำมาโชว์เป็นรูปหมา ที่คนตาบอดสามารถถามได้ว่าหมาอารมณ์เป็นอย่างไร ดูร่าเริงหรือไม่ และ AI ตอบได้ว่าหมาดูร่าเริง โมเดลตัวนี้พัฒนาโดย Google DeepMind และจะนำไปทดลองร่วมกับสถาบันคนตาบอด Royal National Institute of Blind People (RNIB) ของอังกฤษต่อไป

ฟีเจอร์นี้จะถูกใช้ในแอพ Lookout ซึ่งป็นแอพอำนวยความสะดวกให้คนพิการที่กูเกิลสร้างขึ้น และสามารถอ่านข้อความที่กล้องมองเห็นได้อยู่ก่อนแล้ว เช่น ใช้กล้องถ่ายเอกสาร ฉลากยา แล้วให้อ่านได้ฟังได้

No Description

ฟีเจอร์อื่นที่เปิดตัวมาพร้อมกัน ได้แก่ Google Maps แสดงแผนที่ wheelchair เป็นดีฟอลต์แล้ว จากเดิมที่ต้องเปิดใช้โหมด Accessible Places ก่อนถึงแสดงให้ดู อย่างอื่นคือการปรับปรุงฟีเจอร์ Live Caption บน Android, ปรับปรุงเรื่อง TalkBack กับ Chrome บน Android, เพิ่มตัวช่วยสะกดคำในช่อง Address Bar ของ Chrome เพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาด้านภาษา เป็นต้น

No Description

ที่มา – Google

Leave a Comment