กูเกิลประเทศไทยอัพเดตโลโก้ในหน้าแรกหรือ Doodle ของวันนี้ เป็นภาพรณรงค์การเลือกตั้งระดับประเทศของไทยปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ 14 พฤษภาคม 2566 โดย Doodle นี้แสดงผลเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทย


กูเกิลประเทศไทยอัพเดตโลโก้ในหน้าแรกหรือ Doodle ของวันนี้ เป็นภาพรณรงค์การเลือกตั้งระดับประเทศของไทยปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ 14 พฤษภาคม 2566 โดย Doodle นี้แสดงผลเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทย

การเลือกตั้งวันนี้ คูหาจะเปิดให้เข้าไปลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00-17:00น. โดยแนะนำให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง เพื่อให้ทราบสถานที่และลำดับก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลาหากไปผิดหน่วย

ส่วนการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ มีการเผยแพร่ข้อมูลในออนไลน์หลายช่องทาง เช่น

  • เว็บไซต์ของ กกต. ectreport.com โดยคาดจะทราบคะแนนชุดแรกตั้งแต่ 18:30น. เป็นต้นไป
  • โครงการรายงานผลคะแนนโดยกลุ่มพันธมิตรสื่อ คาดทราบผลคะแนนเบื้องต้นใน 2 ชั่วโมงหลังปิดหีบ และทราบแนวโน้มทั้งหมดไม่เกิน 21:00น. ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
  • vote62.com โครงการให้ประชาชนร่วมกันรายงานผลคะแนนจากหน่วยต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูล

ที่มา: กูเกิล, ไทยพีบีเอส

No Description

Leave a Comment