ครม. เศรษฐา นัดแรก แพ็กเกจมาเต็ม ภูมิธรรม รองนายกฯ คนที่ 1-พักหนี้เกษตรกร 3 ปี-ลดค่าไฟ ค่าน้ำมัน-ฟรีวีซ่าจีน-ตั้งกรรมการศึกษาแก้ รธน.-ซอยเงินเดือน ขรก. แบ่งจ่าย 2 งวด


วันนี้ (13 กันยายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก ว่าที่ประชุมเห็นชอบ 8 เรื่อง ดังนี้

 

  1. เห็นชอบให้มีการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2567
  2. เห็นชอบ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ-การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  3. เห็นชอบวีซ่าฟรีประเทศจีน-คาซัคสถานชั่วคราว เริ่มวันที่ 25 กันยายน – 29 กุมภาพันธ์ 2567
  4. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
  5. เห็นชอบพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา 3 ปี
  6. เห็นชอบเปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ แบ่งเป็น 2 รอบต่อเดือน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2567
  7. เห็นชอบลดค่าไฟฟ้า 4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เริ่มรอบบิลเดือนกันยายน 2566
  8. เห็นชอบลดราคาน้ำมันดีเซล ไม่ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2566

Leave a Comment