จับตา 5-6 ก.ย. นี้ Country Garden เสี่ยง Cross-Default มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านดอลลาร์


จับตาสัปดาห์นี้ Country Garden เสี่ยง Cross-Default มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ด้าน JPMorgan เตือนว่า Country Garden ยังต้องจ่ายเงินต้น-ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอีกกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

 

Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน ซึ่งกำลังประสบปัญหาหนี้สิน กำลังเผชิญเส้นตายการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์มูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 30 วัน

 

โดยหนังสือพิมพ์ South China Morning รายงานว่า หาก Country Garden พลาดการจ่ายดอกเบี้ยครั้งนี้อาจทำให้บริษัทเกิด Cross-Default หรือการผิดนัดชำระไขว้ ซึ่งหมายถึงการที่ลูกหนี้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดกับเจ้าหนี้อีกรายด้วย ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 1.56 แสนล้านหยวน (หรือราว 21.5 ล้านดอลลาร์) ด้วย

 

ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Country Garden ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ หลังบริษัทขอขยายเวลาผ่อนผัน (Grace Period) การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้สกุลเงินหยวนมูลค่า 3.9 พันล้านหยวนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายนนี้ ออกไปอีก 40 วันปฏิทิน

 

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่า เป็นการรวบรวมเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศที่จะครบกำหนดชำระภายในสัปดาห์นี้ 

 

โดยจากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน แสดงให้เห็นว่า Country Garden มีหุ้นกู้สกุลเงินหยวนและต่างประเทศ หุ้นกู้แปลงสภาพ และเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1.08 แสนล้านหยวน และหนี้ระยะยาว 1.49 แสนล้านหยวน หรือรวมประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์

 

โดยตามการวิเคราะห์ของ JPMorgan ยังระบุด้วยว่า Country Garden ยังต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอีกกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

 

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่า Country Garden จะหาเงินมาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะเส้นตาย Default ในสัปดาห์นี้ได้สำเร็จ แต่ก็ยังเผชิญกับวิกฤตขาดสภาพคล่องต่อไปอยู่ดี

 

ตามข้อมูลของ Bloomberg ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า หลังจากวิกฤตขาดแคลนเงินสดของ Country Garden ปะทุขึ้นมา หุ้นกู้สกุลเงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดของ Country Garden มูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้สูญเสียมูลค่าที่ระบุไว้หน้าตั๋วไปแล้วอย่างน้อย 90%

 

อ้างอิง:

Leave a Comment