ชมคลิป: ครม. เศรษฐา 1 จากเสียงภายในสู่ความเป็นแกนนำ เก้าอี้ข้า…ใครอย่าแตะ | THE STANDARD NOW


ครม. เศรษฐา 1 จากเสียงภายในสู่ความเป็นแกนนำ เก้าอี้ข้า…ใครอย่าแตะ

 

ช่วงที่ 1: พูดคุยกับ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ช่วงที่ 2: พูดคุยกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ อ๊อฟ ชัยนนท์ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD


Leave a Comment