ชมคลิป: ค้นพบซากวาฬโบราณ สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวใหม่ | THE STANDARD


ค้นพบซากวาฬโบราณ สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวใหม่

 

เรื่อง: ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
เสียงบรรยาย: ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล
ตัดต่อ: ชินดนัย มะลิซ้อน


Leave a Comment