ชมคลิป: พิธาร่วมงานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ | THE STANDARD


พิธาร่วมงานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ


Leave a Comment