ชาดาเตือนคนไทย หยุดบุลลี่จังหวัดไม่ได้เลือกพรรคที่ตัวเองชอบ วอนมีสปิริตชาดาเตือนคนไทย หยุดบุลลี่จังหวัดไม่ได้เลือกพรรคที่ตัวเองชอบ วอนมีสปิริต  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ว่าที่ ส.ส. อุทัยธานี เขต 2 เตือนคนไทยหยุดบุลลี่จังหวัดที่เลือกพรรคที่ตัวเองไม่ชอบ วอนมีสปิริตของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม

Leave a Comment