ซูเปอร์โพล คนยี้การเมือง จัดตั้ง รบ.แย่งชิงตำแหน่ง ผิดหวังจุดยืนก้าวไกลซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,035 ตัวอย่าง เรื่อง ก้าวไกล กับ ราษฎร ระหว่างวันที่ 25–28 พฤษภาคม พ.ศ.2566

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.2 เบื่อหน่ายการเมือง จัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง เพราะมีแต่แย่งชิงตำแหน่งอำนาจ ผลประโยชน์ ละเลยความเดือดร้อนของราษฎร การแพร่ระบาดของโควิด และปัญหาปากท้อง เป็นต้น

ในขณะที่ร้อยละ 14.8 ไม่เบื่อ เพราะน่าสนใจติดตาม ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคอะไรจะได้เป็นรัฐบาลบ้าง พิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 รู้สึกผิดหวังต่อจุดยืนของพรรคก้าวไกลที่เคยหาเสียงไว้ เช่น เปลี่ยนค่าแรงเป็น 450 ไม่ชัดเจนกฎหมาย 112 การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 29.5 ระบุว่าไม่ผิดหวัง เพราะเพิ่งรวมตัวกัน ต้องให้เวลาก่อน ค่อยเป็นค่อยไป หนักแน่นในก้าวไกล เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความเห็นต่อการถอนตัวของพรรคเพื่อไทย จากความขัดแย้งต่างๆ ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังพยายามจัดตั้งโดยพรรคก้าวไกล พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 44.9 ระบุว่า แล้วแต่เลย ถอนก็ได้ ไม่ถอนก็ได้ ในขณะที่ ร้อยละ 32.8 ระบุควรอยู่ต่อ และร้อยละ 22.3 ระบุควรถอนตัวตามลำดับ

 

 

 

Leave a Comment