ญี่ปุ่นเตรียมย่นระยะเวลาอนุมัติการขอพักอาศัยในญี่ปุ่นระยะยาวให้กับวิศวกร IT จากเดิมที่ใช้เวลา 3 เดือนเหลือเดือนเดียว โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในเร็ว ๆ นี้


ญี่ปุ่นเตรียมย่นระยะเวลาอนุมัติการขอพักอาศัยในญี่ปุ่นระยะยาวให้กับวิศวกร IT จากเดิมที่ใช้เวลา 3 เดือนเหลือเดือนเดียว โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในเร็ว ๆ นี้

จากเดิมวิศวกรจากต่างประเทศจะต้องขออนุมัติอาศัยระยะยาวด้วยการส่งข้อมูลบริษัทผู้ว่าจ้างในญี่ปุ่น ประสบการณ์ทำงาน และทักษะด้านอาชีพให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นก่อนและรออนุมัตินานที่สุดถึง 3 เดือน

นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางของญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยจ้างชาวต่างชาติมาก่อนจะต้องรอรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบสถานะการเงินและรายละเอียดตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อป้องกันการว่างงานของชาวต่างชาติจากการที่บริษัทล้มละลาย

ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ ให้รัฐบาลท้องถิ่นส่งที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลเข้ามาตรวจสอบบริษัทล่วงหน้า บริษัทที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติได้ วิธีนี้จะช่วยย่นระยะเวลาการรออนุมัติให้สั้นลง และลดการขาดแคลนแรงงานในบริษัท

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำกรอบใหม่ในเขตพิเศษทางยุทธศาสตร์ 13 แห่งทั่วประเทศ รัฐบาลท้องถิ่นที่จะปรับใช้ระบบนี้จะทำแผนการรวมถึงกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะได้รับอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติ

ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเผยว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะยาวมีอยู่ราว 3,070,000 คนในช่วงสิ้นปีที่แล้ว นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนเกิน 3,000,000 คน

ที่มา – Nikkei Asia

No Description

Leave a Comment