ต่อเนื่องจากที่รัฐมอนแทนา ออกกฎหมายแบน TikTok มีผลทั้งรัฐ ทำให้เป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่แบนแอปนี้ เรื่องถัดมาก็ไม่เกินคาดเดา โดย TikTok ได้ยื่นฟ้องศาลรัฐมอนแทนาให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว ระบุว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าแอปเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งต่อให้รัฐบาลจีน ไม่เป็นความจริง รวมทั้งรัฐมอนแทนาก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนมายืนยันข้อกล่าวหานี้


ต่อเนื่องจากที่รัฐมอนแทนา ออกกฎหมายแบน TikTok มีผลทั้งรัฐ ทำให้เป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่แบนแอปนี้ เรื่องถัดมาก็ไม่เกินคาดเดา โดย TikTok ได้ยื่นฟ้องศาลรัฐมอนแทนาให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว ระบุว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าแอปเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งต่อให้รัฐบาลจีน ไม่เป็นความจริง รวมทั้งรัฐมอนแทนาก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนมายืนยันข้อกล่าวหานี้

ทนายความตัวแทนของ ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ยังระบุว่าคำสั่งแบนแอปนี้เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกความเห็น ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

คำสั่งแบน TikTok ของรัฐมอนแทนาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2024 จึงยังมีเวลาสำหรับการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว

ที่มา: CNBC

No Description

Leave a Comment