ถูกแล้ว! กกต. ยืนยัน คะแนนบัญชีรายชื่อ “ไม่ผิดปกติ” นับโปร่งใส 3 พรรคเล็กไม่ได้ ส.ส.กกต.แจงข้อกล่าวหาคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผิดปกติ ไม่โปร่งใส ไม่เป็นความจริง ยัน 3 พรรค “พลัง-เพื่อชาติไทย-แรงงานสร้างชาติ” ไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเลือกตั้ง

ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีพรรคขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยพรรคพลังพรรคเพื่อชาติไทย และพรรคแรงงานสร้างชาติ เตรียมดำเนินการฟ้องร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครอง ด้วยมีหลักฐานและเชื่อว่า กกต. มีการรวมคะแนนและคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคได้รับมีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากผู้ประสงค์ดีส่งข้อมูลให้ ว่ามีการเพิ่มจำนวนบัตรดีเข้าไปกว่า 2 แสนคะแนน เพื่อปัดเศษทศนิยมเพิ่มคะแนนให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการ ที่ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ / เขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ส่งเข้าระบบแล้วนำเสนอผ่าน Dashboard ของ ECT Report ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.20 น.

ซึ่งกำหนดให้ระบบหยุดอัปเดตข้อมูล (ไม่ครบ 100 % ผลคะแนนรวม ส.ส. แบบบัญชีรายซื่อ ทุกพรรคการเมือง มีจำนวนทั้งสิ้น 36,832,305 คะแนน กับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ นำเสนอผ่าน Dashboard ของ ECT Report ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นผลคะแนน ที่ได้ตรวจสอบกับผลการนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/1 (บซ) ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง (ครบ 100 %) ผลคะแนนรวม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคการเมือง มีจำนวนทั้งสิ้น 37,522,734 คะแนน ในภาพรวม ผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 690,429 คะแนน โดยทุกพรรคการเมืองมีคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง

สำหรับ 3 พรรคดังกล่าวข้างต้น ผลการนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ และอย่างเป็นทางการ ปรากฏดังนี้

พรรคพลัง 154,304 / 156,403
พรรคเพื่อชาติไทย 132,082 / 134,833
พรรคแรงงานสร้างชาติ 126,193 / 130,147

Leave a Comment