ทำเนียบขาวเริ่มออกมาแสดงท่าทีเรื่องนโยบาย AI ว่ามีผลกระทบอย่างไร โดยจะเชิญบริษัทไอทีสาย AI เข้ามาแสดงความเห็นเรื่องผลกระทบต่อ AI ในงานสัมมนาสายแฮ็กเกอร์ DEF CON 31 ช่วงเดือนสิงหาคม บริษัทที่ระบุว่าจะเข้าร่วมแล้วคือ Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Stability AI


ทำเนียบขาวเริ่มออกมาแสดงท่าทีเรื่องนโยบาย AI ว่ามีผลกระทบอย่างไร โดยจะเชิญบริษัทไอทีสาย AI เข้ามาแสดงความเห็นเรื่องผลกระทบต่อ AI ในงานสัมมนาสายแฮ็กเกอร์ DEF CON 31 ช่วงเดือนสิงหาคม บริษัทที่ระบุว่าจะเข้าร่วมแล้วคือ Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Stability AI

สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ระหว่างการร่าง AI Bill of Rights และ AI Risk Management Framework และยังจะออกร่างกฎเกณฑ์การใช้งาน AI ของหน่วยงานภาครัฐด้วย

นอกจากนี้ National Science Foundation ของสหรัฐยังประกาศงบประมาณ 140 ล้านดอลลาร์ ตั้งศูนย์วิจัย National AI Research Institutes อีก 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้สหรัฐอเมริกามีศูนย์วิจัย AI แห่งชาติรวมเป็น 25 แห่งแล้ว

ที่มา – Whitehouse

No Description

Leave a Comment