ทีมวิจัยอิสระของ NASA ออกรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่องปรากฎการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้ หรือ Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) ที่เป็นคำซึ่งนำมาใช้เรียกแทน UFO (Unidentified Flying Object) ที่คนคุ้นเคยในอดีต


ทีมวิจัยอิสระของ NASA ออกรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่องปรากฎการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้ หรือ Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) ที่เป็นคำซึ่งนำมาใช้เรียกแทน UFO (Unidentified Flying Object) ที่คนคุ้นเคยในอดีต

รายงานความยาว 36 หน้านี้ บอกว่ายังไม่มีเหตุผลที่มากพอ ในการให้ข้อสรุปถึงเหตุการณ์ UAP หลายร้อยครั้งที่ NASA ได้สอบสวน

ทีมวิจัยนี้ยังประกาศตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้าน UAP โดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อค้นหาความจริงต่อเหตุการณ์ UAP ที่เกิดขึ้น สร้างการสนทาในสังคมต่อเรื่องนี้จากการใช้ความรู้สึกไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้น โดยตำแหน่งนี้จะไม่เปิดเผยชื่อผู้รับตำแหน่ง เพื่อป้องกันการถูกคุกคามจากสาธารณะ

ที่มา: Reuters

No Description

Leave a Comment