ทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ในยุค Digital ที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดการถกเถียงกันมากว่าคอมพิวเตอร์จะเข้ามาทดแทนคนมากขนาดไหน แต่สำหรับคนที่มีความสามารถมองเรื่องนี้เป็นโอกาสและความท้าทาย เพราะเชื่อมั่นว่า นวัตกรรม คือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มประสิทธิภาพ และสุดท้ายโลกจะยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสามารถของคนที่มีศักยภาพ


โอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลง มาทำงานที่ธนาคารกรุงไทย สนุก ท้าทาย ก้าวหน้า และเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม! | Blognone

Leave a Comment