ธนกรยก พล.อ. ประยุทธ์ คือโมเดลการเป็นนายกฯ เป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม อุทิศแรงกาย-ใจ ขอขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้


วันนี้ (27 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ภาพ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ (Dr Thanakorn wangboonkongchana)’ ถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยระบุว่าลุงตู่ในดวงใจ

 

กราบขอบพระคุณ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นต่อประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานของไทย 9 ปี

 

กราบขอบพระคุณ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีที่พาสังคมไทยก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองกลับมาเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่เดินหน้ามุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

กราบขอบพระคุณ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี สำหรับการจัดการวิกฤตโควิดจนไทยได้รับเสียงชื่นชมทั่วโลก และถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่ฟื้นตัวหลังโควิดได้ดีเป็นอันดับ 1 ของโลก

 

กราบขอบพระคุณ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ที่ยืนหยัดดูแลคนไทย สร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง วางรากฐาน สร้างโอกาสพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานด้านต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คืนความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในรอบ 30 ปี

 

สำหรับผมแล้ว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือโมเดลของการเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นทำงาน อุทิศแรงกาย-ใจ สติปัญญา ยึดหลักกฎหมาย-นิติธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้บังคับบัญชาดุจกัลยาณมิตร แนะนำการทำงาน ให้คำปรึกษา   

 

ในการทำงานของผมทั้งโฆษกรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งบทบาทผู้แทนประชาชนในฐานะ สส. ด้วย เชื่อว่าข้าราชการและนักการเมืองหลายท่านที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก พล.อ. ประยุทธ์ พร้อมจะทำหน้าที่สานต่อนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่ท่านได้ริเริ่มไว้ 

 

เพราะวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม ทั้งในการบริหารราชการแผ่นดินและการทำงานการเมือง ให้หลายคนกลับมาเชื่อในความซื่อสัตย์ สุจริต ผลของความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประโยชน์ของพี่น้องประชาชน สมคำกล่าวที่ว่า “ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ตลอดไป”

 

ในฐานะส่วนตัว พล.อ. ประยุทธ์ เป็นคนที่ให้โอกาสผมในทุกๆ เรื่อง สำหรับผมแล้ว ท่านเป็นผู้มีพระคุณ ท่านจะอยู่ในใจผมตลอดไป 

 

ด้วยจิตคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย


อ้างอิง:

  •  เฟซบุ๊ก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ (Dr Thanakorn wangboonkongchana)

Leave a Comment