นายกฯ ไทย-จีน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน


วันนี้ (18 ตุลาคม) เวลา 18.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน นำ เซิ่นไห่สง ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน (China Media Group: CMG) ผู้ลงนามฝ่ายจีน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่จะต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ‘ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้’ ในการสื่อสารกับประชาชนทั้งสองประเทศในยุคดิจิทัล โดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นสื่อภาครัฐแห่งชาติของไทย รับบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ MOU ฉบับนี้  

 

ซึ่งการลงนามดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานในการลงนาม 

 

พวงเพ็ชรกล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็น MOU ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน โดยควบรวมสื่อโทรทัศน์และวิทยุรวมไว้ด้วยกัน และยกระดับเป็นกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน จึงนำมาสู่การลงนามใหม่ครั้งนี้ เพื่อขยายความร่วมมือครอบคลุมสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ระหว่างไทยและจีน 

 

พวงเพ็ชรกล่าวอีกว่า MOU ฉบับใหม่ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และ CMG นี้ ครอบคลุมกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 2. แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนในการรายงานข่าว และผลิตรายการและสารคดี 3. ฝึกอบรมบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน และสนับสนุนการทำงานด้านสื่อมวลชน และ 4. การส่งเสริมในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

 

“การลงนามความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ จะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนไทยและจีนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องในภาวะปกติและภาวะวิกฤต นอกจากนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้ยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือและตอบโต้กับข่าวปลอมที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อย่างทันท่วงที” พวงเพ็ชรกล่าว

 

นอกจากนี้ยังมีการลงนามร่วมใน MOU ฉบับอื่นๆ โดย ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับผู้แทนฝั่งจีนด้วย

 

The post นายกฯ ไทย-จีน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment