นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ‘เรื่องวุ่นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์’ ประชาชนมองอภิสิทธิ์ควรเป็นหัวหน้า ไม่ควรร่วมรัฐบาลเพื่อไทย


วันนี้ (13 สิงหาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง ‘เรื่องวุ่นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์’ สำรวจระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

 

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.63 ระบุว่าไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมาร้อยละ 31.91 ระบุว่าเคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ร้อยละ 9.31 ระบุว่าเคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และร้อยละ 0.15 ระบุว่ายังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย   

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 37.48 ระบุว่าเป็น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อันดับ 2 ร้อยละ 24.43 ระบุว่าเป็น ชวน หลีกภัย อันดับ 3 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) อันดับ 4 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น วทันยา บุนนาค หรือ มาดามเดียร์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

 

อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อันดับ 7 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น อลงกรณ์ พลบุตร อันดับ 8 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น บัญญัติ บรรทัดฐาน อันดับ 9 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น นราพัฒน์ แก้วทอง ร้อยละ 1.46 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เฉลิมชัย ศรีอ่อน, เดชอิศม์ ขาวทอง, มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และสาธิต ปิตุเตชะ และร้อยละ 10.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนหากพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 44.96 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย รองลงมาร้อยละ 19.54 ระบุว่าเห็นด้วยมาก ร้อยละ 18.70 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 16.18 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.62 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

The post นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ‘เรื่องวุ่นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์’ ประชาชนมองอภิสิทธิ์ควรเป็นหัวหน้า ไม่ควรร่วมรัฐบาลเพื่อไทย appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment