บริษัทวิจัยตลาด Counterpoint รายงานภาพรวมตลาดพีซี ของไตรมาสที่ 2 ปี 2023 จำนวนส่งมอบลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2022 แต่ที่น่าสนใจคือจำนวนนี้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่ 1 ปี 2023


บริษัทวิจัยตลาด Counterpoint รายงานภาพรวมตลาดพีซี ของไตรมาสที่ 2 ปี 2023 จำนวนส่งมอบลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2022 แต่ที่น่าสนใจคือจำนวนนี้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่ 1 ปี 2023

ส่วนแบ่งการตลาดแยกตามผู้ผลิต Lenovo เป็นอันดับ 1 ต่ออีกไตรมาส แม้จำนวนส่งมอบจะลดลง 18% อันดับ 2 คือ HP มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย พร้อมส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น อันดับ 3 คือ Dell และอันดับ 4 คือ Apple

Counterpoint มองว่าภาพรวมในซัพพลายเชนธุรกิจพีซี มีทิศทางฟื้นตัวเล็กน้อย ซึ่งเห็นสัญญาณตั้งแต่ไตรมาส 1/2023 แต่แนวโน้มของครึ่งปีหลังเชื่อว่าผู้ผลิตยังคงระมัดระวังเพราะอาจไม่ฟื้นตัวมากนัก รวมทั้งมองไปถึงปี 2024 ว่าจะเริ่มมาเติบโตชัดเจนขึ้น ทั้งความต้องการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้ทำงานด้าน AI ไปจนถึง Chromebook ที่เริ่มครบกำหนดอายุในการอัพเกรด

ที่มา: Counterpoint

No Description

Leave a Comment