บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทย่อย คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทย่อย คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

ผลของการควบบริษัททำให้ DTN หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล ส่วน TUC ยังคงสภาพเป็นนิติบุคคล โดยทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ DTN ได้ถูกโอนให้ TUC นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ดีแทคได้อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ ระบุว่าผลของการควบรวมนี้ แบรนด์ดีแทคจะให้บริการโดย TUC ลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยธุรกรรมที่เคยทำภายใต้ DTN จะเปลี่ยนเป็น TUC แทน

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น (pdf) และ ดีแทค

No Description

Topics: 
True
dtac

Leave a Comment