บัญชี @Support ของ X อัพเดตปัญหาที่ระบบไม่แสดงรูปภาพในโพสต์ (หรือทวีต) ตั้งแต่ก่อนเดือนธันวาคม 2014 ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขแล้ว


บัญชี @Support ของ X อัพเดตปัญหาที่ระบบไม่แสดงรูปภาพในโพสต์ (หรือทวีต) ตั้งแต่ก่อนเดือนธันวาคม 2014 ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขแล้ว

@Support บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากบั๊ก ทำให้ไม่สามารถแสดงรูปภาพก่อนปี 2014 ในโพสต์ แต่ไม่มีรูปภาพหรือข้อมูลใดที่สูญหาย โดยผู้ใช้งานจะทยอยเห็นภาพตามปกติในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

เนื่องจาก X ไม่ได้ลงรายละเอียดของบั๊ก แต่ The Verge คาดว่าบั๊กน่าจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระบบที่ประกาศในปี 2016 เลิกนับเมนชันและรูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของ 140 ตัวอักษร ซึ่งในรายละเอียดระบุว่าเริ่มใช้ metadata กับทวีตตั้งแต่ธันวาคม 2014 เป็นต้นมา จึงสอดคล้องกับระยะเวลาของกลุ่มทวีตที่มีปัญหา

ที่มา: The Verge

No Description

ทวีตของ Ellen กลับมาแสดงรูปภาพตามปกติแล้ว

Leave a Comment