ประเสริฐ ยอมรับเพื่อไทยขอเก้าอี้ประธานสภาฯ รอคุยก้าวไกล เชื่อแบ่งได้ก็ไม่เลวประเสริฐ ยอมรับเพื่อไทยขอเก้าอี้ประธานสภาฯ รอคุยก้าวไกล เชื่อแบ่งได้ก็ไม่เลว  ประเสริฐ ลั่นเพื่อไทยขอตำแหน่งประธานสภา มองไม่อยากให้ถึงขั้นเสนอชื่อแข่ง รอคุยก้าวไกลอีกครั้งหลังศิริกัญญาอ้าง 3 วาระจำเป็น ชู ชลน่าน เหมาะสมนั่งตำแหน่ง ระบุหัวหน้าพรรคเป็นประมุขแต่ละฝ่ายก็ไม่เลว

Leave a Comment