ผบ.ตร. ส่งสารในวันตำรวจฯ ขอให้ยึดมั่นในเกียรติยศ-ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่


วันนี้ (16 ตุลาคม) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่สารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยมีใจความว่า

 

“เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ 

 

“วันตำรวจฯ เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนายควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุกและความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

 

“ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

“ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายได้ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา 

 

“สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

The post ผบ.ตร. ส่งสารในวันตำรวจฯ ขอให้ยึดมั่นในเกียรติยศ-ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment