ผู้นำต่างประเทศร่วมแสดงความยินดี เศรษฐา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย


วันนี้ (27 สิงหาคม) ในโอกาสที่ เศรษฐา ทวีสิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มีผู้นำต่างประเทศและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศร่วมแสดงความยินดี และหวังที่จะร่วมมือกับไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น

 

โจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา, สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์, โลเตย์ เชริง นายกรัฐมนตรีของภูฏาน และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจักได้มีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

 

อ้างอิง: เว็บไซต์ thaigov


Leave a Comment