ผู้ปกครองชวนลูกๆ ร่วมกิจกรรม ‘เทศกาลเล่นอิสระ’ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย


วันนี้ (19 พฤศจิกายน) ทีมช่างภาพ THE STANDARD ได้เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน ‘เทศกาลเล่นอิสระ Let’s play Festival’ จัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเข้าถึงการเล่นอิสระ และสังคมตระหนักถึงโอกาสในการเล่นอย่างอิสระของเด็ก

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก โดยภายในงานแบ่งเป็นกิจกรรม 3 เพลิน 

 

  1. เพลินเล่น ลานเล่นอิสระมุมต่างๆ, เล่นผจญภัย, เล่นป่ายปีน, เล่นในบ้าน, เล่นในสวน, เล่นน้ำ, เล่นที่สูง, เล่นอุปกรณ์รอบตัว Loose Parts ที่เด็กๆ และครอบครัวสามารถเข้ามาเล่นได้ โดยมีผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) พร้อมให้การพูดคุย ให้ความรู้อย่างใกล้ชิด โดยเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.), มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.), กลุ่มดินสอสี, โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ และกลุ่ม We are happy 

 

  1. เพลินรู้ กับกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเด็กและครอบครัว เช่น การเป็น Play Worker, มินิเวิร์กช็อป, พลังการเล่น, การทำของเล่นออโตเมตา และ Kids Camp 

 

  1. ฟังเพลิน กับดนตรี นิทาน และทอล์กจากภาคีเครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนความสำคัญและผลลัพธ์ของการเล่น ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.

 

Economic Forum 2023


Leave a Comment