พบ จักรกฤษณ์ ทองศรี สส. บุรีรัมย์ ภูมิใจไทย ถือหุ้น ITV 40,000 หุ้น


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงสินทรัพย์ของนายจักรกฤษณ์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.บุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันจันทร์ (17 ก.ค.) พบว่าถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000 หุ้น

เอกสารดังกล่าวแสดงอยู่บนระบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในเว็บไซต์ ป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลดังกล่าว นายจักรกฤษณ์ยื่นในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง สส. ที่ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2562นักการเมืองรายนี้ ได้รับเลือกตั้งให้เป็น สส. อีกสมัยเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา

นอกจาก บมจ. ไอทีวี แล้ว นายจักรกฤษณ์ ยังถือหุ้น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อีก 41,580,000 หุ้น ที่มีมูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงสินทรัพย์ที่กว่า 16 ล้านบาท

Leave a Comment