พิธา นำทีมเศรษฐกิจพบสภาอุตสาหกรรม เอกชนเสนอยึดโปร่งใสฟื้นเชื่อมั่นพิธา นำทีมเศรษฐกิจพบสภาอุตสาหกรรม เอกชนเสนอยึดโปร่งใสฟื้นเชื่อมั่น  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นำทีมเศรษฐกิจของพรรค เข้าพบสภาอุตสาหกรรม ด้านภาคเอกชนเสนอยึดความโปร่งใสฟื้นความเชื่อมั่นและพาเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต

Leave a Comment