ภาวะโลกรวน ตัวการผลักดันไฟป่ารุนแรงหนักทั่วโลก


แคนาดา ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลต่อปี บัดนี้หลายพื้นที่มีสภาพที่เปรียบได้กับ ‘ทะเลเพลิง’ หลังฤดูกาลไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประจำปีนี้ส่งผลให้มีไฟป่าเกิดขึ้นในกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่มีพื้นที่กว่า 83,750,000 ไร่ ถูกไฟเผาวอด และมีการอพยพประชาชนรวมแล้วถึง 2 แสนคนด้วยกัน

 

ด้วยการดำเนินการที่รัดกุมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ในปีนี้แคนาดายังไม่มียอดประชาชนที่เสียชีวิตจากไฟป่าเลยแม้แต่คนเดียว แต่ถึงเช่นนั้นก็มีนักดับเพลิงอย่างน้อย 4 คนที่ได้สละชีวิตของตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่รอดปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวตรงกันว่า ‘ภาวะโลกรวน’ มีส่วนทำให้สถานการณ์ไฟป่าที่เป็นอยู่นี้เลวร้ายลง เนื่องจากโลกรวนทำให้สภาพภูมิอากาศโลกร้อนขึ้นและแห้งแล้งขึ้นกว่าเดิม คลื่นความร้อนที่แผดเผาเอื้อให้ไฟสามารถลามไปได้อย่างรวดเร็ว เผาไหม้กินเวลานานขึ้น สร้างความเสียหายได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นได้ดึงเอาความชื้นจากพืชพรรณไม้ออกไป กลายเป็นเชื้อเพลิงแห้งชั้นดีที่โหมกระพือไฟให้ลุกลาม

 

เมื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ถูกเผาไหม้ มันก็ยิ่งทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ก่อเกิดเป็นวงจรสะท้อนกลับที่ไม่จบสิ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงหนึ่งย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นต่อๆ ไป เป็นวัฏจักรที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

In partnership with CMDF


Leave a Comment