ภูมิใจไทย แถลงไม่ยกมือให้พรรคแก้ ม.112 ลั่นไม่แคร์โซเชียลกดดันภูมิใจไทย แถลงไม่ยกมือให้พรรคแก้ ม.112 ลั่นไม่แคร์โซเชียลกดดัน  พรรคภูมิใจไทยแถลงจะไม่ยกมือสนับสนุนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนโยบายแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ลั่นไม่แคร์โซเชียลกดดัน

Leave a Comment