รถกระบะไฟฟ้า Cybertruck ของ Tesla กำหนดเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าวันแรก 30 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในเอกสารสัญญาว่าด้วยการนำ Cybertruck ไปซื้อขายต่อ


รถกระบะไฟฟ้า Cybertruck ของ Tesla กำหนดเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าวันแรก 30 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในเอกสารสัญญาว่าด้วยการนำ Cybertruck ไปซื้อขายต่อ

โดยข้อตกลงระบุว่าผู้ซื้อไม่สามารถขายต่อ Cybertruck ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้เอง หากต้องการขายจะต้องแจ้ง Tesla ก่อนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ ซึ่ง Tesla จะซื้อคืนเองในราคาส่วนลดโดยคำนวณจากไมล์ที่ใช้งานและปัจจัยอื่น หรืออาจขายต่อให้กับบุคคลอื่น

Tesla ยังระบุว่าหากพบการขายต่อโดยไม่มีการแจ้ง จะถือว่าทำผิดข้อตกลงนี้และ Tesla อาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่าหากพบราคาที่ขายต่อสูงกว่านั้น รวมถึง Tesla อาจปฏิเสธการขายรถให้ผู้ซื้อดังกล่าวในอนาคตด้วย

ที่มา: MarketWatch

Leave a Comment