รวมไทยสร้างชาติ โยน "ทิพานัน" ต้นคิดยิงเลเซอร์สะพานพระราม 8 ทางพรรคไม่เกี่ยวเลยรวมไทยสร้างชาติ โยน "ทิพานัน" ต้นคิดยิงเลเซอร์สะพานพระราม 8 ทางพรรคไม่เกี่ยวเลย  พรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้แจงว่า พรรคไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ “อ้น ทิพานัน” ดำเนินการส่วนตัว ไม่ได้หารือ หรือแจ้งให้พรรคทราบ หรือขออนุญาตผู้บริหารพรรคก่อน

Leave a Comment