ราชทัณฑ์ แจงกรณีทักษิณออกมารักษาตัวที่รพ.ภายนอกครบ 60 วัน แพทย์เห็นว่ายังต้องรักษารพ.ตำรวจ ต่อ


วันนี้ (21 ตุลาคม) กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้ ทักษิณ ชินวัตร รักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกครบ 60 วันในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ซึ่งความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้รักษาเห็นว่า ยังมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ ส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยนั้นเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรรณของแพทย์ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

 

ทั้งนี้ รายละเอียดตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563 ระบุว่า   

 

  • การพักรักษาตัวเกินกว่า 30 วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  • การพักรักษาตัวเกินกว่า 60 วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบ

 

  • การพักรักษาตัวเกินกว่า 120 วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบ

 

ดังนั้นในกรณี ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเกินกว่า 60 วัน ขณะนี้อธิบดีได้มีหนังสือเห็นชอบ พร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

 

โดยกรมราชทัณฑ์มีสถิติสะสมการส่งผู้ต้องขังป่วยออกรักษาพยาบาลนอกเรือนจำนานเกิน 30 วันขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน รวม 149 ราย แบ่งเป็น เกินกว่า 30 วัน จำนวน 115 คน เกินกว่า 60 วัน จำนวน 30 คน และเกินกว่า 120 วัน จำนวน 4 คน 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลสถิติจากกองบริการทางการแพทย์

Economic Forum 2023


Leave a Comment