ลูกทีม ศก.ก้าวไกล ยัน "ศิริกัญญา" เหมาะนั่ง รมต.คลัง จี้รัฐบาลรักษาการ แก้น้ำมันแพงลูกทีม ศก.ก้าวไกล ยัน "ศิริกัญญา" เหมาะนั่ง รมต.คลัง จี้รัฐบาลรักษาการ แก้น้ำมันแพง  “วรภพ” ทีมเศรษฐกิจก้าวไกลยัน “ศิริกัญญา” เหมาะนั่งคลังที่สุด เตรียมถกลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท คณะทำงานเปลี่ยนผ่านพุธหน้า จี้รัฐบาลรักษาการเร่งแก้ปัญหา

Leave a Comment