วิษณุย้ำ ทักษิณต้องโทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว ไม่มีลดโทษอีก


วันนี้ (1 กันยายน) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษ ทักษิณ ชินวัตร จากโทษจำคุก 8 ปี เหลือ 1 ปี

 

วิษณุกล่าวว่า เมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษทักษิณแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไป คือเมื่อทักษิณหายป่วยแล้วก็จะกลับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นก็จะต้องรักษาตัวต่อไป  

 

เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ทันที ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมา ซึ่งทักษิณไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีก เพราะเป็นพระมหากรุณาธิคุณลงมาแล้ว และทักษิณต้องโทษจำคุกอีก 1 ปี ไม่มีลดหย่อนโทษอีกแล้ว เพราะเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว

The post วิษณุย้ำ ทักษิณต้องโทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว ไม่มีลดโทษอีก appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment