วิษณุ มองอาจได้เลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศ หากพิธาขาดคุณสมบัติวิษณุ มองอาจได้เลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศ หากพิธาขาดคุณสมบัติ  “วิษณุ” บอกหากศาลชี้ “พิธา” ขาดคุณสมบัติ ส.ส.จะเป็นนายกฯ ได้หรือไม่ อยู่ที่ถูกร้องประเด็นไหน ชี้ถ้าถูกร้องเรื่องผู้สมัคร ต้องเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศ

Leave a Comment