ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คดี ม.112 ของพิธาและพรรคก้าวไกล


วันนี้ (18 ตุลาคม) ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารกรณี ธีรยุทธ สุวรรณเกษร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยาน ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2566

 

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้

 

มีรายงานแจ้งว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวจัดทำความเห็นและส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

The post ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คดี ม.112 ของพิธาและพรรคก้าวไกล appeared first on THE STANDARD.

Leave a Comment