“ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร” คนในพื้นที่กับภารกิจทำให้ประชาชนเขต 24 มีความสุข“ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร” คนในพื้นที่กับภารกิจทำให้ประชาชนเขต 24 มีความสุข  ทำความรู้จัก ดร.ศิลป์ – ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฏร เขต 24 คลองสาน ธนบุรี และราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก ภายใต้สังกัดพรรคเพื่อไทย

Leave a Comment