สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ


ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566

ผลคะแนน ณ เวลา 03.24 น.

นับคะแนนแล้ว 99 %

ที่มา: กกต.

ทั้ง 500 ที่นั่งในสภา

ก้าวไกล 151
เพื่อไทย 140 
ภูมิใจไทย 71 
รวมไทยสร้างชาติ 41
พลังประชารัฐ 38 
ประชาธิปัตย์ 25
 ชาติไทยพัฒนา 10
 ประชาชาติ 8 
ไทยสร้างไทย 6
 ชาติพัฒนากล้า 2
∎ เพื่อไทรวมพลัง 2
 เสรีรวมไทย 1
∎ ประชาธิปไตยใหม่ 1
∎ ใหม่ 1
∎ ท้องที่ไทย 1
∎ เป็นธรรม 1
∎ พลังสังคมใหม่ 1
∎ ครูไทยเพื่อประชาชน 1

แบบบัญชีรายชื่อ

100 ที่นั่ง
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

 1. ก้าวไกล 38 ที่นั่ง
  13,980,872
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 2. เพื่อไทย 29 ที่นั่ง
  10,630,621
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 3. รวมไทยสร้างชาติ 13 ที่นั่ง
  4,650,592
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 4. ภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง
  1,112,669
  ∎∎∎
 5. ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง
  903,533
  ∎∎∎
 6. ประชาชาติ 2 ที่นั่ง
  582,153
  ∎∎
 7. พลังประชารัฐ 2 ที่นั่ง
  519,805
  ∎∎
 8. เสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง
  341,522
 9. ไทยสร้างไทย 1 ที่นั่ง
  337,594
 10. ประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
  269,047
 11. ใหม่ 1 ที่นั่ง
  244,379
 12. ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง
  207,001
 13. ท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง
  195,310
 14. ชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง
  183,804
 15. เป็นธรรม 1 ที่นั่ง
  179,581
 16. พลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง
  173,342
 17. ครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง
  167,615

แบบแบ่งเขต

400 ที่นั่ง

 • ก้าวไกล 113 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • เพื่อไทย 111 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • ภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • พลังประชารัฐ 39 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • รวมไทยสร้างชาติ 23 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • ประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • ชาติไทยพัฒนา 9 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 • ประชาชาติ 7 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎∎∎
 • ไทยสร้างไทย 5 ที่นั่ง
  ∎∎∎∎∎
 • เพื่อไทรวมพลัง 2 ที่นั่ง
  ∎∎
 • ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง

Leave a Comment