สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคตะวันออกทุกเขต เช็กเลยที่นี่!ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคตะวันออก (ทุกเขต) 

จันทบุรี • ฉะเชิงเทรา • ตราด • ชลบุรี • ปราจีนบุรี • ระยอง • สระแก้ว

จันทบุรี

 • เขต 1
  • วรายุทธ ทองสุข – ก้าวไกล
   37,600
  • เฉลิมพล ศักดิ์คำ – พลังประชารัฐ
   26,055
  • ฐนภัทร กิตติวงศา – รวมไทยสร้างชาติ
   15,900
 • เขต 2
  • ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ – ก้าวไกล
   34,894
  • วันทิต ตั้งรักษาสัตย์ – เพื่อไทย
   31,610
  • ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา – ประชาธิปัตย์
   18,322
 • เขต 3
  • ญาณธิชา บัวเผื่อน – ก้าวไกล
   35,428
  • ชรัตน์ เนรัฐชร – พลังประชารัฐ
   20,519
  • วัสสุตา เวชชาชีวะ – ภูมิใจไทย
   18,022 

ฉะเชิงเทรา

 • เขต 1
  • ฐิติมา ฉายแสง – เพื่อไทย
   35,488
  • มติชน ชูทับทิม – รวมไทยสร้างชาติ
   33,000
  • ธนะชัย แสวงศิริผล – ก้าวไกล
  • 26,001
 • เขต 2
  • อรรถกร ศิริลัทธยากร – พลังประชารัฐ
   42,777
  • พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ – เพื่อไทย
   40,785
  • นพรัตน์ มุริกะ – ก้าวไกล
   22,793
 • เขต 3
  • ศักดิ์ชาย ตันเจริญ – เพื่อไทย
   47,745
  • ธรรมชาติ พรมพิทักษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   38,169
  • เอกราช เนตรดี – ก้าวไกล
   23,121
 • เขต 4
  • จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ – ก้าวไกล
   37,381
  • พิทักษ์ จารุสมบัติ – พลังประชารัฐ
   26,873
  • ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ – รวมไทยสร้างชาติ
   26,415

ตราด

 • เขต 1
  • ศักดินัย นุ่มหมู – ก้าวไกล
   44,576

ชลบุรี

 • เขต 1
  • วรท ศิริรักษ์ – ก้าวไกล
   36,463
  • ณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   32,542
  • สุภีพันธุ์ หอมหวล – เพื่อไทย
   27,787
 • เขต 2
  • วรรณิดา นพสิทธิ์ – ก้าวไกล
   30,162
  • คงพัชร ไขรัศมี – รวมไทยสร้างชาติ
   23,381
  • ฉัตรชัย อั้งลิ้ม – เพื่อไทย
   20,667
 • เขต 3
  • ชวาล พลเมืองดี – ก้าวไกล
   33,183
  • มานิตย์ ภาวสุทธิ์ – เพื่อไทย
   30,095
  • สุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   25,623
 • เขต 4
  • จิรวุฒิ สิงห์โตทอง – รวมไทยสร้างชาติ
   36,128
  • นภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ – ก้าวไกล
   24,835
  • สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ – เพื่อไทย
   24,431
 • เขต 5
  • อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ – เพื่อไทย
   41,939
  • รณเทพ อนุวัฒน์ – รวมไทยสร้างชาติ
   33,814
  • ภารุพงศ์ คำมูลอำมาตย์ – ก้าวไกล
   24,038
 • เขต 6
  • กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ – ก้าวไกล
   37,572
  • สุกุมล คุณปลื้ม – เพื่อไทย
   27,879
  • สมเจตน์ เกตุวัตถา – รวมไทยสร้างชาติ
   24,158
 • เขต 7
  • สหัสวัต คุ้มคง – ก้าวไกล
   40,918
  • สงกรานต์ ภาชนะ – เพื่อไทย
   28,983
  • รุ่งเพชร แจ่มเจริญ – รวมไทยสร้างชาติ
   13,900
 • เขต 8
  • จรัส คุ้มไข่น้ำ – ก้าวไกล
   35,240
  • เชาวลิตร แสงอุทัย – เพื่อไทย
   32,433
  • มานพ ประกอบธรรม – รวมไทยสร้างชาติ
   18,250
 • เขต 9
  • ยอดชาย พึ่งพร – ก้าวไกล
   30,459
  • แมน อินทร์พิทักษ์ – เพื่อไทย
   19,327
  • นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร – รวมไทยสร้างชาติ
   19,253
 • เขต 10
  • สะถิระ เผือกประพันธุ์ – พลังประชารัฐ
   27,461
  • พนธกร ใคร่ครวญ – เพื่อไทย
   27,387
  • นิชนันท์ วังคะฮาต – ก้าวไกล
   25,957

ปราจีนบุรี

 • เขต 1
  • อำนาจ วิลาวัลย์ – ภูมิใจไทย
   35,800
  • ไพฑูรย์ นาคหิรัญ​ – ก้าวไกล
   31,275
  • กฤษณ์กมล แพงศรี – เพื่อไทย
   13,490
 • เขต 2
  • วุฒิพงศ์ ทองเหลา – ก้าวไกล
   32,483
  • ชยุต ภุมมะกาญจนะ – ภูมิใจไทย
   30,406
  • สมเกียรติ คำดำ – เพื่อไทย
   28,178
 • เขต 3
  • สุนทร คมคาย – ก้าวไกล
   4,218
  • สฤษดิ์ บุตรเนียน – ภูมิใจไทย
   3,491
  • คงกฤช หงษ์วิไล – เพื่อไทย
   2,145

ระยอง

 • เขต 1
  • กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล – ก้าวไกล
   37,820
  • พศิน ปิตุเตชะ – ประชาธิปัตย์
   17,829
  • สมพงษ์ โสภณ – รวมไทยสร้างชาติ
   16,204
 • เขต 2
  • กฤช ศิลปชัย – ก้าวไกล
   38,813
  • สาธิต ปิตุเตชะ – ประชาธิปัตย์
   23,298
  • ภีมเดช อมรสุคนธ์ – เพื่อไทย
   8,221
 • เขต 3
  • นครชัย ขุนณรงค์ – ก้าวไกล
   29,034
  • พายัพ ผ่องใส – พลังประชารัฐ
   21,726
  • บัญญัติ เจตนจันทร์ – ประชาธิปัตย์
   14,668
 • เขต 4
  • ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ – ก้าวไกล
   38,707
  • ธารา ปิตุเตชะ – ประชาธิปัตย์
   27,055
  • วิเชียร สุขเกิด – เพื่อไทย
   13,425
 • เขต 5
  • สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ – ก้าวไกล
   34,706
  • ฉัตรชัย ปิตุเตชะ – ประชาธิปัตย์
   19,081
  • ประกิจ เล็กโล่ง – รวมไทยสร้างชาติ
   16,123

สระแก้ว

 • เขต 1
  • ขวัญเรือน เทียนทอง – พลังประชารัฐ
   42,106
  • ปฐมพล สาระรัตน์ – ก้าวไกล
   23,942
  • ดรุณี พูนประเสริฐ – ภูมิใจไทย
   20,460
 • เขต 2
  • ตรีนุช เทียนทอง – พลังประชารัฐ
   47,173
  • ยุทธชัย รำไพวรรณ์ – ก้าวไกล
   27,533
  • ปัญญา ชาติปัญญาวุฒิ – เพื่อไทย
   16,943
 • เขต 3
  • สรวงค์ เทียนทอง – เพื่อไทย
   53,989
  • สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ – พลังประชารัฐ
   24,066
  • ปรมินทร์ จันทรกาล – ก้าวไกล
   20,811

Leave a Comment