สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคตะวันตกทุกเขต เช็กเลยที่นี่!ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคตะวันตก (ทุกเขต) 

กาญจนบุรี • ตาก • ประจวบคีรีขันธ์ • เพชรบุรี • ราชบุรี

กาญจนบุรี

 • เขต 1
  • อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ – เพื่อไทย
   33,183
  • วรรษภณ แสงเป่า – ก้าวไกล
   25,720
  • จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ – พลังประชารัฐ
   19,856
 • เขต 2
  • ชูศักดิ์ แม้นทิม – เพื่อไทย
   23,278
  • ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ – พลังประชารัฐ
   20,165
  • สมเกียรติ วอนเพียร – ภูมิใจไทย
   18,951
 • เขต 3
  • ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน – ภูมิใจไทย
   44,813
  • พลอย ธนิกุล – เพื่อไทย
   44,033
  • เจษฎา เอี่ยมปุ่น – ก้าวไกล
   14,071
 • เขต 4
  • ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ – เพื่อไทย
   37,401
  • ลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง – พลังประชารัฐ
   15,656
  • ณฐสิทธิ์ บางอ้อ – ก้าวไกล
   10,598
 • เขต 5
  • พนม โพธิ์แก้ว – เพื่อไทย
   30,152
  • ประเทศ บุญยงค์ – พลังประชารัฐ
   21,023
  • ณัฏพัชรพงษ์ เรือนพระจันทร์ – ก้าวไกล
   15,637

ตาก

 • เขต 1
  • คริษฐ์ ปานเนียม – ก้าวไกล
   27,664
  • ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ – ภูมิใจไทย
   21,704
  • ประสงค์ นามเสถียร – พลังประชารัฐ
   21,013
 • เขต 2
  • รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ – ก้าวไกล
   24,133
  • เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ – เพื่อไทย
   15,705
  • วราทิต ไชยนันทน์ – เพื่อชาติ
   15,621
 • เขต 3
  • ภาคภูมิ บูลย์ประมุข – พลังประชารัฐ
   31,550
  • สันติ ตะวันโตฉาย – ก้าวไกล
   17,380
  • ชัยณรงค์ มะเดชะ – ภูมิใจไทย
   14,164

ประจวบคีรีขันธ์

 • เขต 1
  • สังคม แดงโชติ – ภูมิใจไทย
   34,445
  • มนตรี ปาน้อยนนท์ – ประชาธิปัตย์
   33,216
  • ภูวดล ด่านรัตนชัย – ก้าวไกล
   17,622
 • เขต 2
  • จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ – ประชาธิปัตย์
   42,736
  • พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ – เพื่อไทย
   26,197
  • กัลปังหา โพธิ์เอี่ยม – ก้าวไกล
   20,797
 • เขต 3
  • ประมวล พงศ์ถาวราเดช – ประชาธิปัตย์
   20,444
  • สมพงศ์ ทั่งศรี – พลังประชารัฐ
   13,950
  • อนุชา รุ่งมรกต – ก้าวไกล
   13,355

เพชรบุรี

 • เขต 1
  • ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ – รวมไทยสร้างชาติ 
   40,235
  • ยุทธพล อังกินันทน์ – ชาติไทยพัฒนา
   25,700
  • มังกร เจริญผล – ก้าวไกล
   14,184
 • เขต 2
  • กฤษ์ อยู่ดี – ภูมิใจไทย
   24,869
  • สาธิต อุ๋ยตระกูล – รวมไทยสร้างชาติ
   11,634
  • หัสพันธ์ เสมเถื่อน – ก้าวไกล
   6,919
 • เขต 3
  • อภิชาติ แก้วโกศล – รวมไทยสร้างชาติ
   11,597
  • สุชาติ อุสาหะ – ภูมิใจไทย
   10,499
  • วรนารถ เพชรอำ – ก้าวไกล
   4,673

ราชบุรี

 • เขต 1
  • กุลวลี นพอมรบดี – รวมไทยสร้างชาติ
   52,941
  • นภดล อารีประเสริฐกุล – ก้าวไกล
   29,646
  • นพพล ภู่แย้ม – เพื่อไทย
   14,372
 • เขต 2
  • บุญยิ่ง นิติกาญจนา – พลังประชารัฐ
   41,807
  • ปีรเทษ มณีโชติ – ก้าวไกล
   27,403
  • ไก่ ห้องริ้ว – เพื่อไทย
   13,778
 • เขต 3
  • จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ – พลังประชารัฐ
   49,262
  • สีหเดช ไกรคุปต์ – ภูมิใจไทย
   26,114
  • ภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ – ก้าวไกล
   20,781
 • เขต 4
  • อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ – รวมไทยสร้างชาติ
   54,815
  • ธนากร เลี้ยงฤทัย – ประชาธิปัตย์
   22,089
  • วิชา อินทร์จันทร์ – ก้าวไกล
   19,982
 • เขต 5
  • ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ – พลังประชารัฐ
   44,253
  • บุญลือ ประเสริฐโสภา – ภูมิใจไทย
   38,284
  • ธนพจน์ ทรัพย์ยอดแก้ว – ก้าวไกล
   17,095

 

Leave a Comment