"สุดารัตน์" ฝากแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกัน "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ตามที่หาเสียงไว้"สุดารัตน์" ฝากแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกัน "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" ตามที่หาเสียงไว้  พรรคไทยสร้างไทย ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนไว้วางใจ สัญญาจะไม่ทำให้ผิดหวัง ฝากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้รณรงค์หาเสียง เพื่อสร้างกติกาที่เป็นธรรมนำประเทศออกจากความขัดแย้ง

Leave a Comment