หุ้น ‘JKN’ ของ ‘แอน จักรพงษ์’ มูลค่าดิ่งกว่า 4 พันล้านบาทจากจุดสูงสุด หลังประกาศเข้าซื้อ Miss Universe


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ประกาศเข้าซื้อธุรกิจ Miss Universe Organization (MUO) หลังบรรลุข้อตกลงกับ IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Endeavor Group Holdings, Inc. คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 14 ล้านดอลลาร์ (ไม่เกิน 550 ล้านบาท) และสัญญาลิขสิทธิ์อีก 6 ล้านดอลลาร์ (ไม่เกิน 250 ล้านบาท) รวมมูลค่าลงทุนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 800 ล้านบาท 

 

ราคาหุ้นของ JKN ภายหลังประกาศดีลดังกล่าวพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 5.7 บาท ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ของ JKN พุ่งขึ้นไปแตะ 5.88 พันล้านบาท 

 

อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ JKN ล่าสุดดิ่งลงมาเหลือเพียง 1.27 พันล้านบาท หลังจากที่บริษัทประกาศว่า ไม่สามารถที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มูลค่า 609.98 ล้านบาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กันยายน 2566 เนื่องจากการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 

 

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN ระบุผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การบริหารสภาพคล่องที่ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง โดยการเจรจาได้มีข้อสรุปเป็นไปในทางลบในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ทำให้บริษัทต้องพิจารณาแผนการชำระเงินและการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะชำระเงินต้นบางส่วนจำนวน 148.05 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 9.98 ล้านบาท รวม 158.03 ล้านบาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 1 กันยายน 2566 โดยคงเหลือยอดค้างชำระจำนวน 451.95 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวข้างต้นยังไม่ส่งผลให้บริษัทต้องชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A โดยบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะจัดขึ้นภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ 

 

  1. แผนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 

  1. การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิด

 

นัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนที่กำหนดไว้ได้

Leave a Comment