อัศวิน เตชะเจริญวิกุล แม่ทัพใหญ่ บิ๊กซี รีเทลฯ เลื่อนแผน IPO จำนวน 3,730 ล้านหุ้น ออกไปไม่มีกำหนด หลังตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกผันผวน


บิ๊กซี รีเทลฯ ประกาศเลื่อนแผน IPO จำนวน 3,730 ล้านหุ้น ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากสถานการณ์ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกผันผวน 

 

“การตัดสินใจครั้งนี้บริษัทได้พิจารณาจากที่ปรึกษาบริษัท รวมถึงสถานการณ์ตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงพิจารณาชะลอการดำเนินการตามแผน IPO ในครั้งนี้ออกไป” อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BRC กล่าว

 

แม้ที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจต่อแผน IPO เป็นอย่างดี หลังจากที่บริษัทได้แจ้งแผน IPO ของ BRC เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัท BJC ได้อนุมัติแผน IPO และ BRC ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นใจในการเติบโตของธุรกิจที่กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด จากนี้บริษัทจะติดตามสภาวะของตลาดทุน และจะทบทวนแผน IPO ของ BRC เมื่อสถานการณ์ภาพรวมตลาดทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบต่อไป


Leave a Comment