เครือข่ายช่องวิทยุ CBC Radio One ในแคนาดาเลิกช่วงเทียบเวลาประจำวันตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากถ่ายทอดทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 1939 หรือ 84 ปีมาแล้ว


เครือข่ายช่องวิทยุ CBC Radio One ในแคนาดาเลิกช่วงเทียบเวลาประจำวันตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากถ่ายทอดทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 1939 หรือ 84 ปีมาแล้ว

ผู้รับผิดชอบส่งสัญญาณเทียบเวลาคือ National Research Council (NRC) ที่รับผิดชอบส่งสัญญาณเทียบเวลา สำหรับการเทียบเวลาในวิทยุ จะส่งเสียง 800Hz ยาว 300ms สิบครั้งก่อนครบชั่วโมง และเสียงสุดท้ายยาว 1 วินาทีระบุว่าถึงบ่ายโมงตรงแล้ว สัญญาณเช่นนี้เคยสำคัญมากในยุคก่อนที่นาฬิกาไม่เที่ยงตรงนัก การเทียบเวลาเป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องในทุกๆ ไม่กี่วัน แต่หลังจากยุคโทรศัพท์มือถือการเทียบเวลาก็ไม่จำเป็นนัก

NRC ยังคงส่งสัญญาณเทียบเวลาช่องทางอื่นอีกหลายช่องทาง ทั้งเว็บแอปเทียบเวลา, สัญญาณวิทยุคลื่นสั้นเทียบเวลา คลื่นความถี่ 3.33kHz, 7.85kHz, และ 14.67kHz, บริการเทียบเวลาผ่านโทรศัพท์ และที่สำคัญคือเซิร์ฟเวอร์ NTP time.nrc.ca และ time.chu.nrc.ca ระดับ stratum-2

ที่มา – Hackaday

No Description

สำนักงาน National Research Council ในเมือง Ottawa ภาพโดย Suwannee.payne

Leave a Comment