เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของโรงเรียน Mason City รัฐไอโอวา จำเป็นต้องคัดหนังสือที่ผิดกฎหมายออกจากคลังห้องสมุด โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังใช้ ChatGPT ช่วยคัดกรองหนังสือ หลังรัฐไอโอวาเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ที่ระบุว่า หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน ห้ามมีเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคำอธิบาย ที่ส่อทางลามกอนาจาร รวมถึงจะต้องเหมาะสมกับอายุของนักเรียน


เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของโรงเรียน Mason City รัฐไอโอวา จำเป็นต้องคัดหนังสือที่ผิดกฎหมายออกจากคลังห้องสมุด โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังใช้ ChatGPT ช่วยคัดกรองหนังสือ หลังรัฐไอโอวาเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ที่ระบุว่า หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน ห้ามมีเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคำอธิบาย ที่ส่อทางลามกอนาจาร รวมถึงจะต้องเหมาะสมกับอายุของนักเรียน

สาเหตุหลักที่ต้องใช้ ChatGPT นั้นมาจากข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับให้แต่ละโรงเรียนคัดหนังสือให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการศึกษาของไอโอวา ระบุว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะคัดกรองหนังสือทุกเล่มตามข้อกฎหมาย”

รูปภาพจากการลองถาม ChatGPT ว่านิยาย The Witcher มีคำอธิบายหรือการแสดงกิจกรรมทางเพศหรือไม่ ?
No Description

ส่วน prompt ที่ใช้ก็เช่น “Does [book] contain a description or depiction of a sex act ?” (หนังสือเล่มนี้มีคำอธิบายหรือการแสดงกิจกรรมทางเพศหรือไม่) หาก ChatGPT ตอบว่าใช่หนังสือจะถูกถอดจากชั้นทันที โดยถึงแม้ ChatGPT จะไม่ได้สามารถเชื่อถือได้ 100% แต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่า เครื่องมือนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของรัฐไอโอวา

ที่มา – Popsci via Arstechnica

Leave a Comment