เชียงใหม่ระดมเจ้าหน้าที่ 25 อำเภอ ทดลองใช้แอป CM PM2.5 และ FireD เตรียมรับมือปัญหา PM2.5


ทีมช่างภาพ THE STANDARD ได้บันทึกภาพหลังจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชน อีกทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 โดยในวันนี้ (17 พฤศจิกายน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กรมป่าไม้และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำเจ้าหน้าที่จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ที่โรงแรม The Empress Chiang Mai อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอจะติดตั้งและทดลองใช้งานแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (CMDSS หรือ CM PM2.5) ที่จะใช้สนับสนุนการบริหารลดความเสี่ยงและผลกระทบของจังหวัดเชียงใหม่ และแอปพลิเคชันการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (FireD) ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (เป็นระบบที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เผาในพื้นที่)

 

ขั้นตอนการใช้งานของแอปพลิเคชัน FireD นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมบริหารจัดการ โดยให้กรรมการระดับเจ้าหน้าที่อำเภอมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเผา ส่วนกรรมการระดับจังหวัดจะเฝ้าดูสถานการณ์ภาพรวม แล้วสั่งการไปยังกรรมการระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

การเตรียมความพร้อมครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งานระบบของแอปพลิเคชัน CM PM2.5 และแอปพลิเคชัน FireD ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในช่วงเดือนธันวาคมนี้

 

เชียงใหม่ PM2.5

Economic Forum 2023


Leave a Comment