เปิดลิสต์ 17 หุ้นกู้ที่ออกขายเดือนกันยายน ผลตอบแทน 3-7.25%


ช่วงเดือนกันยายนนี้ หุ้นกู้ของบรรดาบริษัทเอกชนจำนวน 17 ราย กำลังจะเปิดขายให้กับผู้ที่สนใจลงทุน โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่ 3.04-7.25% และหนึ่งในนั้นมีหุ้นกู้ของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ซึ่งมีแผนจะออกขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1.9 ปี ผลตอบแทน 7.25% แต่ล่าสุด JKN กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ทำให้มีความเสี่ยงจะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดเก่า มูลค่า 609.98 ล้านบาน

 

หุ้นกู้ กันยายน 2566

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

 

 


Leave a Comment